Lot Vegter

'Ik zou Lot haar stijl omschrijven als doortastend, bevrijdend, liefdevol en creatief. Ze helpt je inzien waar de zere plekken zitten; ze helpt je te voelen en te ervaren en ze geeft je nieuwe inzichten mee. Ze is oprecht en authentiek.'

Over Lot

In mijn tijd als jonge ambtenaar bij Politie Haaglanden en Gemeente Leiden liep ik op tegen de systemen waar ik nu verandering in probeer te krijgen. Een bureaucratische en verkokerde overheid dooft het vuur bij jonge ambtenaren die met een rugzak vol passie in het openbaar bestuur gaan werken. Het is mijn eigen ervaring geweest en mijn zoektocht naar impact die mij uiteindelijk geleid heeft naar het vak Leiderschapsontwikkeling. Aan dit begrip hebben wij met onze organisatie eigen invulling gegeven en een unieke leiderschapsmethodiek voor ontwikkeld. Een invulling die recht doet aan onze 30+ jaren ervaring op het gebied van de energieke samenleving, ambtelijk vakmanschap, maatschappelijk innovatie en organisatie- en systeemverandering. Ik ben opgeleid als criminoloog en mijn kernwaarden zijn humor, scherpte, openheid en moed.

De afgelopen 10 jaar heb ik mij gespecialiseerd in het trainen en coachen van young professionals en jonge ambtenaren. Vanaf  2013 heb ik mij bezig gehouden met burgerparticipatie trajecten en de ‘energieke samenleving’. Ik adviseerde verschillende overheden in innovatie trajecten richting een betrokken samenleving en overheid. Dit deed ik in dienst van, en in samenwerking met het Instituut Maatschappelijke Innovatie. Daarnaast hou ik mij bezig met kunst en cultuurparticipatie in Leiden. Ik ben één van de oprichters van kunstenaarscollectief en broedplaats Nieuwplaatz Leiden en Liquid Society, een kunst- en wetenschappers collectief dat zich bezighoudt met stedelijke vraagstukken en kunst in de openbare ruimte in Nederland en buitenland.

Sinds 2014 coach ik jongeren en young professionals op het gebied van leiderschapsontwikkeling en persoonlijke groei in de context van carrièreontwikkeling en maatschappelijke impact.

Reviews

'Lot is persoonlijk, oprecht en vol aandacht. Ze luistert aandachtig, zet me constant aan het denken en weet pijnpunten zo te verwoorden dat het bij mij echt een snaar raakt.'

Met welke vraag kwam je bij mij?
Ik wilde met name grip krijgen op mijn tijd en bewuster omgaan met waar ik me mijn tijd aan besteed en waar niet (en waarom). Ik wil niet geleefd worden door de agenda’s van anderen en wil een beter energiebalans in mijn leven.

Wat is de impact van onze sessies?
De grootste impact op mij was het besef dat er meer bronnen van informatie zijn dan het brein. Signalen die mijn lichaam geven of bepaalde gevoelens die onder emoties lagen, waren er wel, maar kregen bij mij zelden bewust aandacht. Het waren zaken die naar mijn idee weinig doel hadden en soms juist hetgeen dat ik wil doen in de weg stonden. Totdat ik me ervan bewust raakte dat dit ook de kern van het probleem is wanneer – zelfs na het zorgvuldig afwegen van voor- en nadelen – ik me er niet toe kon zetten om keuzes te maken.

Werk heeft altijd heel hoog op de prioriteitenlijst gestaan. Andere zaken in het leven moesten daar ook voor wijken. Nu staat het nog steeds hoog op mijn prioriteitenlijst, maar ik maak nu ook ruimte voor andere zaken in het leven zoals hobby's en downtime.

Tijdens de training van de Vuurmakers voelde ik al dat Lot iets heel bijzonders had. Iets wat mij aanzette tot denken. Vragen die ze stelde, stiltes die ze liet vallen. Zodra ik de kans kreeg om met haar samen te werken, haar als mijn coach aan mijn zijde te hebben, heb ik die meteen aangegrepen. En ik heb er geen seconde spijt van gehad.

Bij de training Persoonlijk en Publiek leiderschap was er een vuurtje aangewakkerd. Ik wist zelf alleen niet goed waar dit vuurtje precies voor brandde. Dit wilde ik heel graag samen met Lot verder onderzoeken. Mijn vraag was dan ook of zij mij wilde helpen om te onderzoeken waar mijn vuur precies voor brandt en waar ik echt op mijn plek zit. Hoe ik de persoon kan zijn die diep vanbinnen in mij zit.

In het afgelopen jaar hebben we verschillende coaching sessies gehad. De voorkeur ging uit naar live, wandelend in een mooi gebied. Maar we hebben ook een aantal telefonische sessies gehad.
Voor de sessie probeerde ik zelf al goed te bedenken waar ik precies mee zat, wat ik wilde bespreken. Soms waren dat ook echt de dingen die speelden en gingen we daar op verder. Vaker bleek dat er nog een veel diepere lag onder zat.

'Lot wist heel snel precies, door een aantal rake vragen te stellen, de vinger op de zere plek te leggen.'

Vooral de gesprekken hielpen mij om andere inzichten te krijgen. Dit was niet alleen op het gebied van werk, maar ook zeker op persoonlijk vlak. Het bleef niet alleen bij gesprekken. Tijdens één van de sessies voelde ik me zo zwaar en drukte er zoveel last op mijn schouders dat we uiteindelijk, midden in de natuur, een opstelling hebben gedaan. Er ging zo ontzettend veel door mij heen tijdens die sessie, ik voelde zo ontzettend veel. Dat toen ik weer op weg naar huis ging, het voelde alsof ik kilo’s lichter was.

Ook heeft Lot mij tijdens een van de sessies geholpen om terug te gaan naar mezelf. Terug naar mijn eigen gevoel en mijn eigen lijf. Op zoek naar de veilige plek in mijzelf. Door middel van een meditatie die zij begeleidde kwam ik heel snel bij deze plek terecht. En ik gebruik dit nog steeds als ik me onrustig voel. Dan trek ik me even terug. Ga ik even ‘ op vakantie in mijn eigen lichaam’ zoals Lot dat zo mooi benoemde.

Ik zou Lot haar stijl omschrijven als doortastend, bevrijdend, liefdevol en creatief. Ze helpt je inzien waar de zere plekken zitten; ze helpt je te voelen en te ervaren en ze geeft je nieuwe inzichten mee. Ze is oprecht en authentiek. Ik ben dankbaar dat zij een stukje op mijn pad mee loopt.

Scroll naar boven