3-Daagse Gratis Online Training
3-Daagse Gratis Online Training

GRATIS

3-Daagse Gratis Online Training

Trainers

Lot Vegter, Maurits Hoenders, Remy van Gelder en Anna Reints

Trainingsdagen

7, 8 en 9 februari 2023

Trainingstijden

11:00 - 12:30 uur
(dagelijks)

Locatie

Online (via ZOOM)

Prijs

GRATIS

Voor jonge ambtenaren die zoeken naar zingeving in hun werk en nieuwsgierig zijn naar nieuwe vormen van leiderschap gebaseerd op eigen wijsheid en geinspireerde actie.

Let op! Als je je aanmeldt voor deze online training check je spam en voeg sandra@devuurmakers.nu toe aan je adresboek.

Onze workshops zijn interactief en de impact staat of valt bij een actieve bijdrage van de deelnemers. Heb je je aangemeld en kan je onverwacht toch niet aanwezig zijn, meld je dan af bij sandra@devuurmakers.nu

INHOUD ONLINE TRAINING

Dinsdag 7 februari: 11.00 - 12.30 uur

Omgaan met veelheid en complexiteit

Deze workshop wordt gegeven door Anna Reints en Lot Vegter

Niet alleen de complexiteit van de vraagstukken die op ons afkomen zijn een grote uitdaging, maar ook de veelheid aan vraagstukken zorgen voor een gevoel van overweldiging. Maatschappelijke uitdagingen zijn niet los van elkaar te zien, maar hebben allemaal met elkaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan de energiecrisis die nu speelt. Dat gaat al snel over duurzaamheid, armoede en gezondheid. En als al deze domeinen relevant zijn, waar begin je dan? En hoe baken je af wat wel en niet relevant is voor jouw rol? Dat gecombineerd met de hoeveelheid prikkels die we überhaupt als mens moeten verwerken op een dag, kan leiden tot een gevoel dat je het overzicht niet meer hebt en je je verliest in de veelheid en complexiteit van je werk. In deze workshop leer je hoe je om kan gaan met een te hoge werkdruk en welke stappen jij zelf kan nemen om prioriteiten te stellen die passen bij jouw taak, rol en (collectieve) opdracht. 

Woensdag 8 februari: 11.00 - 12.30 uur

Lichaam als leiderschapsinstrument

Deze workshop wordt gegeven door Anna Reints en Lot Vegter

Als je denkt aan intelligentie, kennis of ervaring die je kunt inzetten in je werk, denk je waarschijnlijk al snel aan dingen die je hebt opgeslagen in je hoofd. Echter blijkt, en die wijsheid is al eeuwenoud maar er komt steeds meer aandacht voor, dat ook je lichaam een bron van intelligentie en wijsheid is. Als je goed naar je lichaam leert luisteren, wordt het een kompas waarop je kunt navigeren. Dit helpt bij het maken van keuzes of het omgaan met lastige situaties. En door naast je cognitieve capaciteiten ook je fysieke intelligentie te benutten, verdiep en verrijk je je werk met nieuwe perspectieven en inzichten. In deze workshop gaan we aan de slag met je fysieke intelligentie. Je wordt je je bewust van wat jouw lichaam je te vertellen heeft en leert hoe je de wijsheid van je lichaam kunt aanboren in je werk als ambtenaar.

Donderdag 9 februari: 11.00 - 12.30 uur

Psychologische veiligheid: het doorbreken van angst culturen

Deze workshop wordt gegeven door Maurits Hoenders en Remy van Gelder

Het mogen maken van fouten, met voldoende ruimte tot reflectie leidt tot een lerende organisatie waarbij veerkracht kenmerkend is. Om veerkrachtig te zijn, dus het vermogen te hebben om te kunnen herstellen van stress en tegenslag moet er een veilig werkklimaat zijn. Psychologische veiligheid is de basisvoorwaarde voor alles wat je graag ziet in een organisatie: de groei en ontwikkeling van mensen en organisaties, creativiteit, vertrouwen, tegenspraak, iets nieuws proberen, werkgeluk, fouten melden en ervan leren etc. Het adresseren van onveiligheid is niet eenvoudig als individuele ambtenaar. Wat binnen je invloedsfeer ligt is duidelijk je grenzen aangeven en je uitspreken, op je eigen morele kompas varen. In deze workshop onderzoeken we de kenmerken van een angstcultuur én psychologische veiligheid en hoe (persoonlijk) leiderschap kan bijdragen in het creëren van een veilig werkklimaat.

Over de trainers

drs. Lot Vegter

Lot is mede-oprichter van De Vuurmakers. Sinds 10 jaar houdt zij zich bezig met leiderschap rond maatschappelijke vraagstukken, burgerparticipatie en ambtenarij. Zij coacht en traint jonge ambtenaren in het helpen van het vergroten van hun impact en invloed in soms weerbarstige overheidsorganisaties. Lot is opgeleid als criminoloog en heeft de afgelopen jaren verschillende programma’s ontwikkelt voor (rijks-) ambtenaren. Ooit zelf begonnen als jonge ambtenaar ontdekte zij haar drive om zich in te zetten voor deze doelgroep. Haar kernwaarden zijn; humor, scherpte, openheid en moedig zijn.

drs. Maurits Hoenders

Maurits is mede-oprichter van De Vuurmakers, historicus en werkt als trainer, coach en projectleider op het gebied van leiderschap, ambtelijk vakmanschap, samenwerking en beroepseer. Hij ondersteunt (publieke) professionals in hun zoektocht naar hun authenticiteit, drive en potentieel en hoe deze ten volle te benutten. Hij gelooft dat iedereen het verschil kan maken op zijn eigen, unieke wijze. Authenticiteit, vertrouwen en dienstbaarheid behoren tot zijn kernwaarden. 

drs. Anna Reints 

Anna werkt als trainer en coach op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, innovatie en teamontwikkeling. Ze begeleidt jonge professionals met ‘morele ambitie’ die écht van betekenis willen zijn en zich inzetten voor de maatschappij. Met ervaring in het publieke domein kan zij zich goed inleven in de complexe werkomgeving waar jonge ambtenaren zich in bevinden. Anna is opgeleid als ‘medisch psycholoog’ en brengt deze lichaamsgerichte- en holistische visie in haar werk door mensen in contact te brengen met hun fysieke intelligentie en leert ze hoe dit hun invloed en leiderschap kan ondersteunen. Plezier, liefde en verwondering zijn haar kernwaarden.

drs. Remy van Gelder 

Remy werkt als trainer, facilitator en teamcoach aan het versterken van verbinding en veerkracht in teams en organisaties. Thema’s die de rode draad vormen in zijn werk zijn o.m. psychologische veiligheid, vertrouwen, presentie, communicatie, zelfleiderschap. Remy is na zijn studie enige tijd werkzaam geweest als jonge rijksambtenaar bij verschillende ministeries en hij voelt sterke verbinding met de visie en missie van De Vuurmakers om jonge ambtenaren bewust te maken van hun kracht en vermogen om bij te dragen aan een meer menselijke overheid. Zijn kernwaarden zijn: bewustzijn,vrijheid en oprechtheid.

Inske de Vries - NVWA
Inske de Vries - NVWA

"Loslaten om zo weer groots te kunnen gaan (op)bouwen. De tijd om na te denken, te creëren en om te reflecteren, de tijd om van alles te zien en te horen zonder daar een oordeel over te vormen."

Previous
Next
Scroll naar boven