Innovatie en Ondernemerschap – Door Maurits Hoenders

De Vuurmakers zijn twee jaar geleden begonnen met een nieuwe beweging binnen de overheid. Onze missie is een duurzame verandering binnen de overheid realiseren door jonge ambtenaren bewust te maken van hun kracht en vermogen een grote(re) rol te spelen binnen het richting bepalen van de overheid. Op basis van vele gesprekken die we de afgelopen twee jaar hebben gevoerd met ervaren en jonge ambtenaren en onze eigen ervaring in het openbaar bestuur, zijn ons een aantal zaken opgevallen.

Jonge ambtenaren zijn extreem bevlogen, hebben veel denk- en doe-kracht die ze graag willen inzetten voor de publieke zaak. In deze rap veranderende samenleving zien wij een grote behoefte aan nieuwe denkwijzen, kennis en technologische input die de jongere generatie kan leveren.

Op diverse plekken voelen jonge ambtenaren zich echter vaak tegengewerkt, of op het verkeerde been gezet, doordat hun frisse blik en nieuwe kennis van technologie en samenleving slechts in zeer beperkte mate werkelijk welkom zijn. De stroperige politiek-bestuurlijke realiteit, bureaucratische muren en veel business as usual maken het lastig om innovatie binnen de overheid van de grond te krijgen. Als gevolg hiervan raken jonge mensen gefrustreerd, lopen ze leeg, raken gedemotiveerd of ze conformeren zich, waardoor hun creativiteit en innovatieve perspectief verloren gaat.

Daarnaast horen wij de roep om kennisoverdracht. Kennis en kunde in de organisatie houden is een een thema dat we steeds meer, vooral vanuit het senior management horen. Ervaren ambtenaren spelen een essentiële rol in het begeleiden, behouden en stimuleren van jong talent. Innoveren betekent niet verder zonder het oude, maar het goede van het bestaande behouden en daar nieuwe elementen aan toevoegen, op voortbouwen.

Innoveren betekent ook anders kijken, anders denken, anders doen. Zoals Einstein al zei: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” Dat vraagt om een bewuste shift van binnenuit. In onze trainingen faciliteren we die beweging. Geïnspireerd door de Public Narrative van prof. Marshall Ganz aan Harvard, nodigen we deelnemers uit vorm te geven aan hun story of me, story of us en story of now. Innovatie vraagt om ondernemerschap, om pionieren, iets doen en creëren wat nog niet eerder gedaan is, om het anders te doen dan we we gewend zijn. Dat vraagt om persoonlijk en publiek leiderschap, om een pro-actieve houding. Om echte verandering voor elkaar te krijgen moet je anderen zien mee te krijgen, geïnspireerd door jouw visie en jouw verhaal. Dat lukt alleen als dat verhaal authentiek is, past bij wie je bent, wat je drijft en wat je idealen zijn. In onze trainingen nemen we jonge ambtenaren mee op deze reis. Pijlers van ons werk gaan over het stimuleren van spel, verbinding, verdieping en leiderschap.

Posted in

Lot Vegter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven